Wereldverbeteraars

Met Ruud Bouman (technicus, natuurkundige, buurman en... beste vriend sinds 50 jaar) ga ik fundamentele, experimentele fysica bedrijven waarin we proefopstellingen maken waarvan het nut niet direct aangetoond zal worden, maar wellicht in later tijden alsnog ter verbetering van onze leefomgeving aangewend kan worden.

Wat zijn dan die proefopstellingen waar we ons mee bezig houden? Bijvoorbeeld op de tekening hierboven een eerste opzet om zon, water en zwaartekracht te gebruiken om energie op te wekken zonder gebruik te maken van een accu. Als je zonnepanelen hebt wordt de energie opgewekt op een moment (zonnige dag) dat je het niet direct nodig hebt. De gedachte is: Als je overdag de overtollige zonne-energie gebruikt om gewichten omhoog te takelen, kun je die in het donker laten zakken en zo door zwaartekracht opnieuw energie op te wekken door er een dynamo op aan te sluiten.

Ook water opvangen in een watertoren om door waterdruk gewichten omhoog te takelen is in de tekening zichtbaar. Nog een idee: kunnen we een zelfvliegend zonnepaneel maken? Door er allemaal kleine propellors op te bevestigen met elektromotortjes die hun energie direct van het zonnepaneel halen.

Gaat het werken? Geen idee, "Let's find out!" om maar met Jeremy Clarckson te spreken.

De rolverdeling is helder: ik maak als kunstenaar schetsontwerpen en Ruud zorgt ervoor dat ze technisch uitvoorbaar zijn.
Ons motto lenen we van het GUM; Ghent University Museum: "Art, Doubt & Science"